نوشته نامرتب مسطح

سیستم دالی-DALI

جدید
بدون دیدگاه
کلمه ی DALI مخفف عبارت‎Digital Adrressabl Lighting Interface است. دالی یک استاندارد برای بالاست های دیجیتال را مشخص می کند.…
فهرست